ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Κάλεσμα

Το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη των προεδρείων των:

  • Σύλλογος Μηχανικών ΕΥΔΑΠ
  • Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ
  • Σωματείο Εργαζομένων Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ
  • και της Συντονιστικής Επιτροπής του Περιβαλλοντικού Δικτύου Αθήνας, στο οποίο συμμετέχουν 24 περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Θέμα της σύσκεψης ήταν η ανάληψη πρωτοβουλίας για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης του νερού ως φυσικού πόρου και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ τονίστηκε και η σημασία να προστατευθεί η ενιαία διαχείριση του κύκλου του νερού ενάντια στην εμπορευματοποίηση.

Στην σύσκεψη αυτή όλοι και όλες οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες διαπίστωσαν  και συμφώνησαν στα παρακάτω ζητήματα και απόψεις:

  1. Η αδιάλειπτη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης είναι ζωτικό και θεμελιώδες ανθρώπινο και κοινωνικό δικαίωμα. Η ιδιωτικοποίησή τους παραβιάζει το Σύνταγμα και είναι καταφανώς ενάντια στα συμφέροντα της κοινωνίας.
  2. Η αμέσως προηγουμένη διαπίστωση κατοχυρώνεται με την πρόσφατη απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ.υπ. αριθμόν 190 -191/2022, που έκρινε αντισυνταγματική τη μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών των εταιρειών ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, και την οποία οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην εν λόγω σύσκεψη χαιρετίζουν.
  3. Οι συμμετέχοντες φορείς επιδιώκουν  την διεύρυνση της πρωτοβουλίας, έχοντας ως βασική αρχή ότι δεν αποκλείεται κανείς που συμφωνεί στο στόχο της αποτροπής κάθε απόπειρας ιδιωτικοποίησης. Καλούμε σε συμμετοχή πολίτες, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικές, καταναλωτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, φορείς, πρωτοβουλίες και κινήσεις πολιτών, την εκκλησία, για να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση του σκοπού αυτού.  Συμφωνούμε και στηρίζουμε τα σχετικά ψηφίσματα κατά της ιδιωτικοποίησης του Υδροδοτικού Συστήματος της Αττικής που έχουν υπογράψει φορείς της αυτοδιοίκησης, κοινωνικές οργανώσεις κλπ.

Ως ένα από τα πρώτα βήματα αποφασίστηκε η οργάνωση συνέντευξης τύπου για την προώθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

e-mail: protovoulia.dimosio.nero@gmail.com