ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας στηρίζει ομόφωνα την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ και συμμετέχει στις δράσεις της

Ε’ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ

Θράκης 30 – Ταύρος eelmeath@gmail.com

 20 Μαρτίου 2022

Συμμετέχουμε στις 22 Μαρτίου στις δράσεις  για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ ομόφωνα στηρίζει την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για τη ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΝΕΡΟΥ και συμμετέχει στις δράσεις που θα προωθούν τις θέσεις της Πρωτοβουλίας.

Προηγήθηκε το Σάββατο, 5/2/2022, σύσκεψη  των προεδρείων του Συλλόγου Μηχανικών ΕΥΔΑΠ, του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ, του Σωματείου Εργαζομένων Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ και της Συντονιστικής Επιτροπής του Περιβαλλοντικού Δικτύου Αθήνας, στο οποίο συμμετέχουν 24 περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Θέμα της σύσκεψης ήταν η συγκρότηση της Πρωτοβουλίας για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης του νερού ως φυσικού πόρου και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ τονίστηκε και η σημασία να προστατευθεί η ενιαία διαχείριση του κύκλου του νερού ενάντια στην εμπορευματοποίηση.

Στην σύσκεψη αυτή ομόφωνα οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες συμφώνησαν στα παρακάτω ζητήματα και θέσεις :

  1. Η αδιάλειπτη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης είναι ζωτικό και θεμελιώδες ανθρώπινο και κοινωνικό δικαίωμα. Η ιδιωτικοποίησή τους παραβιάζει το Σύνταγμα και είναι καταφανώς ενάντια στα συμφέροντα της κοινωνίας.
  2. Η αμέσως προηγουμένη διαπίστωση κατοχυρώνεται με την πρόσφατη απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ υπ. αριθμόν 190 – 191/2022, που έκρινε αντισυνταγματική τη μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών των εταιρειών ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, και την οποία οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην εν λόγω σύσκεψη χαιρετίζουν.
  3. Οι συμμετέχοντες φορείς επιδιώκουν  την διεύρυνση της πρωτοβουλίας, έχοντας ως βασική αρχή ότι δεν αποκλείεται κανείς που συμφωνεί στο στόχο της αποτροπής κάθε απόπειρας ιδιωτικοποίησης. Καλούμε σε συμμετοχή πολίτες, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικές, καταναλωτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, φορείς, πρωτοβουλίες και κινήσεις πολιτών, την εκκλησία, για να συμβάλουν στην πραγματοποίηση του σκοπού αυτού.
  4. Συμφωνούμε και στηρίζουμε τα σχετικά ψηφίσματα κατά της ιδιωτικοποίησης του Υδροδοτικού Συστήματος της Αττικής που έχουν υπογράψει φορείς της αυτοδιοίκησης, κοινωνικές οργανώσεις κλπ.

TO ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΕ PDF

Σχετικά άρθρα