ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ομόφωνο ψήφισμα της Δ.Ε. του ΤΕΕ: “Ζητούμε την ακύρωση του διαγωνισμού για τη λειτουργία και τη συντήρηση του ΕΥΣ Αθήνας”

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Αριθ.Πρωτ.: ΤΥΟΔΠΕ/ 553 /24-3-2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 9/15-03-2022.

Ψήφισμα για την διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του κοινωνικού αγαθού του νερού

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., σε συνέχεια της Α33/Σ8/2022 απόφασής της και αφού έλαβε υπόψη της τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν από το Μέλος της Αν. Βασιλειάδη, εγκρίνει ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:

«Το τελευταίο διάστημα βρισκόμαστε μπροστά σε μία μεθοδική προσπάθεια ιδιωτικοποίησης τμήματος των υπηρεσιών παροχής πόσιμου νερού στην Αθήνα. Αρχικά, με την προκήρυξη διαγωνισμού από την κυβέρνηση για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Εξωτερικού
Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) Αθήνας μέσω ΣΔΙΤ και στη συνέχεια με τον επιτηδευμένο αποκλεισμό της δημοσίας επιχείρησης της ΕΥΔΑΠ από το διαγωνισμό.

Το ΕΥΣ της Αθήνας περιλαμβάνει όλους τους υδάτινους πόρους, υποδομές και εγκαταστάσεις για την τροφοδότηση της πρωτεύουσας με πόσιμο νερό: Τα φράγματα και τις τεχνητές λίμνες Ευήνου, Μόρνου,Μαραθώνα, τη λίμνη Υλίκη, τις γεωτρήσεις στον Βοιωτικό κάμπο, τα
υδραγωγεία, τα δίκτυα μεταφοράς μήκους 400 χιλιομέτρων και τα αντλιοστάσια. Όλα τα παραπάνω αποτελούν δημόσια περιουσία, την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας της οποίας έχει έως τώρα η ΕΥΔΑΠ, παρέχοντας απρόσκοπτα νερό υψηλής ποιότητας ακόμα και σε περιόδους σημαντικών βλαβών και λειψυδρίας, χάρη στην πολύχρονη εμπειρία των
εργαζόμενων της εταιρείας, που έχουν αναπτύξει ένα πολυσύνθετο και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης.

Με βάση το παραπάνω, εγείρονται έντονα ερωτηματικά ως προς τη χρησιμότητα παραχώρησης μέσω ΣΔΙΤ της ευθύνης λειτουργίας του ΕΥΣ σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν απολύτως καμία εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα, και μάλιστα με μία σύμβαση ύψους 300 εκατ. ευρώ, όταν η ΕΥΔΑΠ πραγματοποιούσε τις ίδιες εργασίες με πολύ μικρότερο κόστος.

Οι παραπάνω κινήσεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, όπου δηλώνεται ότι το Δημόσιο «δεν επιτρέπεται να επιδιώκει, προεχόντως ή παραλλήλως, οικονομικούς ή άλλους σκοπούς, έστω και υπαγορευόμενους από το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, όταν οι σκοποί αυτοί ανταγωνίζονται ή θέτουν σε κίνδυνο την αξιούμενη αδιάλειπτη και υψηλής ποιότητας παροχή των, ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, ως άνω υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης».

Η απόφαση αυτή ήρθε μετά από προσφυγή των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ και έκρινε αντισυνταγματική τη μεταβίβασή των δύο εταιρειών νερού αρχικά στο στο Υπερταμείο το 2016 με νόμο της τότε κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή του ΣτΕ συμβαδίζει με την παγκόσμια εμπειρία προσπαθειών ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών πόσιμου νερού. Όπως είναι γνωστό, σε όποιες πόλεις του κόσμου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό, τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά, με κατακόρυφη αύξηση της τιμής του αλλά και των διαρροών και κατακόρυφη πτώση της ποιότητας του νερού και της απασχόλησης. Για αυτούς τους λόγους τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί εκατοντάδες επανακρατικοποιήσεις σε όλο τον κόσμο στον τομέα της παροχής υπηρεσιών νερού, αφού αναγνωρίστηκαν οι κίνδυνοι που εγκυμονούν τέτοιες προσπάθειες για την παροχή ενός τόσου σημαντικού κοινωνικού αγαθού.

H ΕΥΔΑΠ χρειάζεται με δική της ευθύνη, στα πλαίσια της διαχείρισης να στρέψει το βλέμμα της στην διασφάλιση της ποιότητας του νερού και κατ ́ επέκταση στην δημόσια υγεία, εφαρμόζοντας τους ελέγχους που απορρέουν από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία που είναι υποχρεωτική. Κάτι, το οποίο σήμερα δεν το κάνει, γιατί έχει προσανατολιστεί στο να παραχωρήσει την συντήρηση και λειτουργία του δικτύου της και να μετακυλήσει όλες τις σχετικές ευθύνες αλλού.

Καθώς ο διαγωνισμός την παραχώρηση της λειτουργίας και τη συντήρησης του (ΕΥΣ) Αθήνας μέσω ΣΔΙΤ σε ιδιωτικές εταιρείας είναι τυπικά σε εξέλιξη, σωματεία εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ έχουν προσφύγει στο ΣτΕ για την ακύρωση του διαγωνισμού και η δίκη έχει οριστεί στις 10/5/2022.

Δεκάδες κινήσεις πολιτών, αυτοδιοικητικές αρχές της Αττικής και άλλοι φορείς έχουν μέχρι στιγμής δηλώσει την υποστήριξή τους στη προσπάθεια των εργαζομένων να ματαιωθεί ο διαγωνισμός και να παραμείνει υπό δημόσια διαχείριση το ΕΥΣ.

Με βάση τα παραπάνω, ως Διοίκηση του ΤΕΕ:

● Διακηρύττουμε τη σημασία και την αξία αποκλειστικά δημόσιας διαχείρισης των υπηρεσιών νερού

● Χαιρετίζουμε την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, που έκρινε αντισυνταγματική τη μεταβίβαση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο

● Μετά την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ ζητούμε την ακύρωση του διαγωνισμού για τη λειτουργία και τη συντήρηση του ΕΥΣ Αθήνας, ευθύνη η οποία πρέπει να παραμείνει στην ΕΥΔΑΠ

● Στηρίζουμε τους αγώνες του εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, ενόψει και της δίκης στις  10/05/2022, που θα κρίνει τη συνταγματικότητα της πραγματοποίησης του διαγωνισμού».

Σχετικά άρθρα