ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού εκφράζει την πλήρη αντίθεση του στην ιδιωτικοποίηση του νερού.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 37 – 28/4/2022

Ενημέρωση, συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος του υπ΄ αριθ. 7175/20-04-2022 αιτήματος της παράταξης «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού – Παπάγου», για τη μη ιδιωτικοποίηση, μέσω ΣΔΙΤ, του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) της ΕΥΔΑΠ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού εκφράζει την πλήρη αντίθεση του στην ιδιωτικοποίηση του νερού.

Ζητάμε την άμεση ακύρωση του Διαγωνισμού για τη Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (Ε.Υ.Σ.) της Αττικής  (φράγματα και ταμιευτήρες Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα, λίμνης Υλίκης, γεωτρήσεις Πάρνηθας και Βοιωτικού κάμπου, υδραγωγεία, δίκτυα μεταφοράς 400χλμ, αντλιοστάσια) που εμπλέκει ιδιωτικά συμφέροντα στην ποιότητα και στην τιμή του νερού για τους πολίτες.

Καλούμε την κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη της, τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ. (ΣτΕ Ολ 190-1/2022) για την απαγόρευση της αποξένωσης του κράτους, από τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του νερού, και να μεριμνήσει για την άμεση Επιστροφή των μετοχών της ΕΥΔΑΠ από το Υπερταμείο στο Κράτος.

Το νερό είναι συλλογικό κοινωνικό αγαθό και συνδέεται με την ύπαρξη και την ευημερία του ανθρώπου. Οι υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης αποτελούν ζωτικό ανθρώπινο δικαίωμα (ψήφισμα 64/292 του 2010, της ΓΣ του ΟΗΕ), δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο κερδοσκοπίας και δεν ιδιωτικοποιούνται


ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Σχετικά άρθρα