ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Τοποθετήσεις εκπροσώπων της Πρωτοβουλίας στην Διαρκή Επιτροπή της Βουλής για άρθρα 119,120 νομοσχεδίου για την μη εφαρμογή απόφασης ΣτΕ

Στις 26/7/2022 στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στη συζήτηση για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις εκλήθηκαν να τοποθετηθούν εκπρόσωποι  φορέων που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία σχετικά με τα άρθρα 119 “Ειδικές ρυθμίσεις για τις εταιρείες Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  –  Προσθήκη άρθρου 197Α στον ν. 4389/2016 και Άρθρο 120: “Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταβίβαση από το Δημόσιο στην Ε.Ε.Σ.Υ.Π. μετοχών των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε”

  1. Τοποθέτηση εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για τη Διασφάλιση της Δημόσιας Διαχείρισης του Νερού του Γιώργου Δήμτσα, προέδρου του Συλλόγου Μηχανικών ΕΥΔΑΠ

2. Τοποθέτηση εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για τη Διασφάλιση της Δημόσιας Διαχείρισης του Νερού του Γιώργου Αρχοντόπουλου, προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων ΕΥΑΘ,

3. Τοποθέτηση εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για τη Διασφάλιση της Δημόσιας Διαχείρισης του Νερού του Γιώργου Ραντίτσα, προέδρου του Συλλόγου Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ

Απάντήσεις εκπροσώπων φορέων που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία σε ερωτήσεις βουλευτών μελών της Επιτροπής

Σχετικά άρθρα