ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά: Απόφαση για τη διαφύλαξη του Δημόσιου χαρακτήρα του κοινωνικού αγαθού του Νερού

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Π. για τη διαφύλαξη του Δημόσιου χαρακτήρα του κοινωνικού αγαθού του Νερού

11/5/2022

1.- Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη, ύστερα από τη σχετική προκήρυξη από την Κυβέρνηση, ο διαγωνισμός για την παραχώρηση και τη συντήρηση του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος (ΕΥΣ) Αθήνας μέσω ΣΔΙΤ, με αποκλεισμό μάλιστα της δημόσιας επιχείρησης της ΕΥΔΑΠ από τον διαγωνισμό.

Το ΕΥΣ της Αθήνας περιλαμβάνει όλους τους υδάτινους πόρους, υποδομές και εγκαταστάσεις για την τροφοδότηση της πρωτεύουσας με πόσιμο νερό. Όλα τα παραπάνω αποτελούν δημόσια περιουσία, την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας της οποίας έχει έως τώρα με επιτυχία η ΕΥΔΑΠ. Η παραχώρηση της ευθύνης λειτουργίας του ΕΥΣ σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες δεν διαθέτουν μάλιστα εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, αποτελεί τεμαχισμό της ενιαίας διαχείρισης του κύκλου του νερού της Αττικής και υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε απαξίωση των δικτύων μεταφοράς και στην υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, στην αύξηση της τιμής του κοινωνικού αγαθού του νερού και στην επισφάλεια της ομαλής υδροδότησης.

2.- Η παγκόσμια εμπειρία προσπαθειών ιδιωτικοποίησης του πόσιμου νερού έχει δείξει ότι σε όποιες πόλεις του κόσμου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό, τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά, με κατακόρυφη αύξηση της τιμής του, αλλά και των διαρροών και κατακόρυφη πτώση της ποιότητας του νερού και της απασχόλησης. Γι’ αυτό, άλλωστε, τα τελευταία χρόνια έχει ακολουθηθεί η αντίστροφη πορεία επανακρατικοποιήσεων των εταιρειών ύδρευσης, καθώς αναγνωρίζεται η μεγάλη σημασία του δημόσιου χαρακτήρα του κοινωνικού αυτού αγαθού.

3.- Οι παραπάνω ενέργειες της Κυβέρνησης έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις πρόσφατες με αριθμούς 190 και 191/2022 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ που έκρινε ότι το Δημόσιο «δεν επιτρέπεται να επιδιώκει, προεχόντως ή παραλλήλως, οικονομικούς ή άλλους σκοπούς, έστω και υπαγορευόμενους από το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, όταν οι σκοποί αυτοί ανταγωνίζονται ή θέτουν σε κίνδυνο την αξιούμενη αδιάλειπτη και υψηλής ποιότητας παροχή των, ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, ως άνω υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης» και ως εκ τούτου, ως αντισυνταγματική τη μεταβίβαση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο το 2016 με Νόμο της τότε Κυβέρνησης.

4.- Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά συντασσόμενος πλήρως με τις ανωτέρω αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ότι το νερό είναι αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό και συνδέεται με την ύπαρξη της ζωής και της ευημερίας των ανθρώπινων κοινωνιών και ότι οι υπηρεσίες ύδρευσης αποτελούν ζωτικό ανθρώπινο δικαίωμα (ψήφισμα 64/292/2010 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ) και ΖΗΤΑ να μην παραχωρηθεί η λειτουργία και η συντήρηση του ΕΥΣ Αθήνας σε ιδιώτες, ευθύνη η οποία πρέπει να παραμείνει στη δημόσια διαχείριση της ΕΥΔΑΠ, και στηρίζει την σχετική αίτηση ακυρώσεως των εργαζομένων, φορέων και κινήσεων στο ΣτΕ, προκειμένου να ακυρωθεί ο διαγωνισμός για την παραχώρηση της λειτουργίας και της συντήρησης του ΕΥΣ Αθήνας μέσω ΣΔΙΤ σε ιδιωτικές εταιρίες.

Πειραιάς, 10/05/2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                Η Γεν. Γραμματέας

Ηλίας Ι. Κλάππας              Παναγιώτα Α. Μπουρλετίδου


Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

Σχετικά άρθρα