ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού: Ψήφισμα ενάντια στην εκχώρηση του νερού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘ.  ΑΠΟΦ: 156/2020

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8ης (τακτικής)  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έτους 2020

Θέμα:  Ψήφισμα ενάντια στην εκχώρηση του νερού

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  την 9η του μηνός Ιουνίου  έτους 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού του Δήμου μας – αίθουσα “ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ” , επί της οδού Αγίας Παρασκευής αρ. 40 στη  Δ.Κ.Α.Α. (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. της 11-3-2020 – ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9520/56-6-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν.4555/18 και 2 του Ν.4623/12, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Παρόντος του Δημάρχου κ. Γεωργίου-Σταύρου Τσίρμπα, και παρούσης της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου κ. Βασιλικής Σταγάκη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση,  τριάντα τέσσερα (34) μέλη και απόντα επτά (7), ονομαστικά οι :

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ
    1.   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

(Πρόεδρος Δ.Σ.)

1.ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ –ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
    2.   ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          2 ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
    3.   ΒΑΒΛΑΔΕΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          3. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    4.   ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ          4. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
   5.   ΤΡΙΓΚΑ ΝΙΚΗ          5. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    6.   ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          6. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
    7.   ΚΑΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ          7. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
    8.   ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑΣ
    9.   ΔΑΝΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  10.   ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  11.   ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  12.   ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  13.   ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  14   ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  15.  ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
  16.   ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  17.   ΜΑΝΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
  18.   ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Γραμματέας Δ.Σ.)
  19.   ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
   20.  ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  21.   ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
  22.   ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

κ. Γεωργίου – Σταύρου Τσίρμπα

  23    ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  24.   ΒΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  25.   ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
  26.   ΖΑΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  27.  ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
   28.  ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
  29.  ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
  30.  ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ
   31.  ΚΑΠΝΙΑ-ΜΠΟΥΝΑ ΑΝΝΑ
   32.. ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
   33.  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
   34    ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΖΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν : ο Πρόεδρος της Δημ.Κοιν. Αγίων Αναργύρων κ. Αντωνίου Ε. Και ο Πρόεδρος της Δημ.Κοιν.Καματερού κ. Δρόσος Κ.

Μετά το 5ο θέμα της Η.Δ. προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Καλαράς Π.

Μετά το 6ο θέμα της Η.Δ. προσήλθε η Δ.Σ. κ.  Αθανασίου Αν.

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 8ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2020 και εισηγήθηκε τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος (ως κατεπείγον), που αφορά  Ψήφισμα ενάντια στην εκχώρηση του νερού.

Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε, ότι οι Δημοτικές Παρατάξεις: “΄Αγιοι Ανάργυροι-Καματερό, Πόλη Αλληλεγγύης και Δημιουργίας”, “Αλληλεγγύη” και “Λαϊκή Συσπείρωση”, κατέθεσαν στο Σώμα, Σχέδια ψηφισμάτων, ενάντια στην εκχώρηση του νερού, με αφορμή τα με αριθ.οικ.546 και οικ. 547/19-5-2020 έγγραφα της Δ/νσης ΄Εργων ΄Υδρευσης Αποχέτευσης και επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) της Γεν.Δ/νσης ΄Εργων ΄Υδρευσης και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τα οποία αφορούν συμβάσεις μέσων ΣΔΙΤ της λειτουργίας και συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας.

Ακολούθησε μακρά διαλογική συζήτηση, μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων, π’ όλες τις Παρατάξεις, όπου τονίστηκε μεταξύ άλλων η τεράστια σημασία του Νερού ως Δημόσιου Αγαθού και αναφέρθηκαν οι κίνδυνοι οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών.

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να πάρει σχετική απόφαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και αφού έλαβε υπόψη του, τα προτεινόμενα ψηφίσματα απ’ τις Δημοτικές Παρατάξεις

Αποφάσισε  ομόφωνα

Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα, ενάντια στην εκχώρηση του Νερού, που κατατέθηκε απ’ τη Δημοτική Παράταξη: “Λαϊκή Συσπείρωση” :

  • Να σταματήσει τώρα η κυβέρνηση της Ν.Δ., κάθε προσπάθεια, για περαιτέρωιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ,
  • Να σταματήσει κάθε σκέψη για αύξηση της τιμής του νερού,
  • Να σταματήσει τις διακοπές νερού στα λαϊκά νοικοκυριά,
  • Να γίνουν άμεσα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με βάση τις ανάγκες του λαού τουΛεκανοπεδίου και με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

Στον κ.  Δήμαρχο αναθέτει τις παραπέρα έργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                     ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

       

                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Σχετικά άρθρα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ