ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης: Ομόφωνο ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19ης Τακτικής Συνεδρίασης Έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής

Αριθμός Απόφασης 75/2022

Θέμα: Ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει Ομόφωνα

Ζητάμε την ακύρωση του Διαγωνισμού για τη Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα του λεκανοπεδίου (φράγματα και ταμιευτήρες Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα, λίμνη Υλίκης, γεωτρήσεις Πάρνηθας και Βοιωτικού κάμπου, υδραγωγεία, δίκτυα μεταφοράς 400 χλμ, αντλιοστάσια) που εμπλέκει ιδιωτικά συμφέροντα στην ποιότητα και στην τιμή του νερού για τους πολίτες.

Δηλώνουμε την κάθετη αντίθεση μας απέναντι σε μια τέτοια εξέλιξη, καθώς καμία ιδιωτική εταιρεία είτε απευθείας είτε μέσω συμπράξεων, δεν μπορεί να διαχειρίζεται τους υδάτινους πόρους που αποτελούν φυσικό αγαθό, απολύτως απαραίτητο για την επιβίωση των ανθρώπων.

Οι εμπειρίες από την ιδιωτικοποίση κοινωνικών αγαθών όπως το ηλεκτρικό ρεύμα και η ενέργεια γενικότερα αρκούν για να αποτραπεί κάθε σκέψη για άλλες ιδιωτικοποιήσεις κοινωνικών αγαθών

Ενώνουμε τη φωνή μας με όσα Δημοτικά Συμβούλια έχουν ήδη λάβει ανάλογα ψηφίσματα. Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει τα όποια σχέδια άμεσης ή συγκαλυμμένης ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης του νερού και να διασφαλίσει τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ.

Το νερό είναι το πιο ζωτικό συλλογικό κοινωνικό αγαθό και δεν αποτελεί αντικείμενο κερδοσκοπίας.


ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Σχετικά άρθρα