ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΟΕ ΔΕΥΑ: Ιδιωτικοποίηση του νερού και ακύρωησ των ΔΕΥΑ με το ΣΔΙΤ για το έργο «Ύδρευση της νήσου Κέρκυρας»

Το Υπουργείο Υποδομών προχώρησε σε προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για το έργο «Ύδρευση της νήσου Κέρκυρας».

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης ΣΔΙΤ ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του παραπάνω έργου.

Συνοπτικά ο ΙΦΣ θα αναλάβει:

Την εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες και τις προβλέψεις της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, την κατασκευή του έργου, τη χρηματοδότηση του έργου (σε συνδυασμό με την χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου), όπως θα προκύψει βάσει οριστικού σχεδιασμού, τη λειτουργία και συντήρηση του έργου, την επιστροφή του έργου στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση σύμπραξης στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή αμοιβών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου.

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης η διάρκεια σύμβασης ΣΔΙΤ ορίζεται σε 30 έτη εκ των οποίων τα 26 είναι η συντήρηση και λειτουργία του έργου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και 220χλμ. εξωτερικού δικτύου ύδρευσης.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 206.150.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

H ΠΟΕ–ΔΕΥΑ τάσσεται ενάντια στα ΣΔΙΤ γιατί ακυρώνεται με το συγκεκριμένο έργο ο ρόλος της ΔΕΥΑ Κέρκυρας, το οποίο γίνεται εν αγνοία της.

Οι Δήμαρχοι του νησιού σε αγαστή συνεργασία με την Κυβέρνηση παρακάμπτοντας την  ΔΕΥΑ η οποία είναι η μοναδική διαχειρίστρια σύμφωνα με το νόμο των υδάτων της Κέρκυρας προχώρησαν εν κρυπτώ στην συγκεκριμένη προκήρυξη.

Η Κυβέρνηση και οι δήμαρχοι πρέπει να αφήσουν στην άκρη οποιεσδήποτε άλλες σκοπιμότητες, να αποδεχτούν και να εργαστούν για να γίνουν πράξη τα αυτονόητα:
Να ακυρώσουν τον διαγωνισμό, και να αναλάβει η ΔΕΥΑ το έργο εφόσον διασφαλισθεί η αναγκαία δημόσια χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό που έτσι και αλλιώς και η ΣΔΙΤ από εκεί θα χρηματοδοτηθεί,  απλώς παραδίδεται ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο στα χέρια τον ιδιωτών οι οποίοι χωρίς κεφάλαια θα αποκομίσουν μόνο κέρδη από το εν λόγω έργο.

Με το έργο αυτό ακυρώνεται και η Επιχείρηση της ΔΕΥΑ Κέρκυρας η οποία έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων, παρέχοντας καθαρό και υγιεινό πόσιμο νερό στους πολίτες της Κέρκυρας συμβάλλοντας και στην αειφόρα ανάπτυξη.

Αξίζει να τονίσουμε ότι η εν λόγω προκήρυξη έρχεται σε αντίθεση και με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., οι οποίες ακύρωσαν απόφαση υπουργού και αντίστοιχο διαγωνισμό που αφορούσε την ανάθεση μέσω ΣΔΙΤ την συντήρηση και λειτουργία του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ και αφορούσε  τις λίμνες τα φράγματα, τους ταμιευτήρες, τις γεωτρήσεις και τα δίκτυα μεταφοράς του νερού μέχρι τα αντλιοστάσια.

Απαιτούμε την ακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού και αφού εξασφαλισθεί η αναγκαία χρηματοδότηση του έργου, μπορεί κάλλιστα να γίνει από την ΔΕΥΑ η οποία έχει τεράστια εμπειρία στην δημοπράτηση και εκτέλεση των  αντίστοιχων έργων.

Με κάθε τρόπο θα αντιδράσουμε ενάντια στην επιχειρούμενη έμμεση ιδιωτικοποίηση του νερού κατά παράβαση κάθε δικαίου στην χώρα μας, αλλά  και στην ευθεία κατάργηση του ρόλο των ΔΕΥΑ που απροκάλυπτα γίνεται.

Το Δ.Σ της ΠΟΕ – ΔΕΥΑ με σαφήνεια τοποθετείται:

Όχι στη σύμβαση ΣΔΙΤ για το έργο «Ύδρευση της νήσου Κέρκυρας», να ακυρωθεί τώρα ο Διαγωνισμός.

Όχι στην ακύρωση του ρόλου των ΔΕΥΑ. 

Σχετικά άρθρα