ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ψήφισμα αλληλεγγύης και στήριξης της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Κύπρου στην “Πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού»

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ
ΣΤΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ»

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, δεν ιδιωτικοποιείται

Για την ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ το ζήτημα της προστασίας του νερού, ως κοινωνικού και δημόσιου αγαθού το οποίο να παρέχεται απρόσκοπτα και αδιάλειπτα σε κάθε άνθρωπο χωρίς περιορισμούς, είναι θεμελιώδες. Ως τέτοιο, αποτελεί για εμάς κορυφαία προτεραιότητα ο αγώνας για αποτροπή οποιασδήποτε μορφής εμπορευματοποίησης του νερού και των υπηρεσιών άρδευσης και ύδρευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, δηλώνουμε ότι υιοθετούμε τη φιλοσοφία και συμφωνούμε με τους σκοπούς που προτάσσονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανωμένους φορείς στην Ελλάδα που συμμετέχουν στη « Πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού» για αποτροπή της ιδιωτικοποίησης του νερού ως φυσικού πόρου και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και με την προστασία της ενιαίας διαχείρισης του κύκλου του νερού ενάντια στην εμπορευματοποίηση.

Η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ εκφράζει την αλληλεγγύη της στους εργαζόμενους και φορείς που συνασπίζονται σε αυτό τον αγώνα και ενώνει τη φωνή της και τις δυνάμεις της για το κοινό στόχο της αποτροπής της ιδιωτικοποίησης του νερού και προστασίας του ως κοινωνικού, δημόσιου  αγαθού.

Για αυτό στηρίζουμε και συμμετέχουμε στη «Πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού» και τις δράσεις που αναλαμβάνονται προς αυτή την κατεύθυνση για υλοποίηση του στόχου.

11/4/2022

Εκ μέρους Διοικητικού Συμβουλίου ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ

Νίκος Γρηγορίου

Γενικός Γραμματέας ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ

Σχετικά άρθρα